Porozumienie z PERN „Przyjaźń”

Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała porozumienie z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.

Sygnatariuszami porozumienia byli: prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. oraz Sławomir Stachowicz, Wiceprezes Zarządu spółki.

Porozumienie ma na celu pobudzenie aktywności innowacyjnej i doskonalenie zawodowe kadry. Ponadto ma ono przynieść transfer wiedzy i praktyki gospodarczej, wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne inżynieryjne aspekty produkcji oraz promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

W ramach porozumienia Politechnika Warszawska oferuje spółce współpracę w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych na zlecenie firmy w następujących obszarach: ochrona środowiska, racjonalizacja zużycia energii, trwałość i niezawodność obiektów budowlanych oraz konstrukcji, ocena rozwiązań technicznych, analiza ekonomiczno-organizacyjna. Ponadto Uczelnia będzie oferować organizację szkoleń, seminariów, sympozjów oraz konsultacje naukowe. Politechnika Warszawska będzie również rekomendowała najlepszych studentów do pracy na zlecenie spółki oraz udostępniała sale wykładowe dla niej.

PERN „Przyjaźń” S.A. oferuje z kolei współpracę przy organizacji praktyk dla studentów i działania na rzecz promowania najlepszych prac dyplomowych studentów naszej Uczelni. Infrastruktura spółki będzie udostępniana studentom do zwiedzania, będą oni mogli również poznać zasady logistyczne branży paliwowej i chemicznej (w sposób nienaruszający tajemnic handlowych spółki). Firma będzie również wspierała działalność naukowo-badawczą kadry Politechniki Warszawskiej związanej z profilem spółki.