Porozumienie o współpracy ze spółką Naftoremont-Naftobudowa

13 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką Naftoremont-Naftobudowa. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, natomiast ze strony spółki Naftoremont-Naftobudowa - Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu oraz Tomasz Stefaniak, członek Zarządu.

Celem porozumienia jest wykorzystania potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony Spółki Naftoremont-Naftobudowa działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filią w Płocku, mając na uwadze osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i kształcenia.

Współpraca obejmować będzie:

  • pobudzanie aktywności innowacyjnej,
  • doskonalenie zawodowe kadry,
  • transfer wiedzy do praktyki gospodarczej,
  • wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty, m.in. prefabrykację i montaż kompletnych urządzeń, instalację przemysłowych oraz zagadnienia inżynierii materiałowej,
  • promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku