Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku

27 września 2019 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

W imieniu Politechniki Warszawskiej porozumienie podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof.dr hab. inż. Janusz Zieliński, natomiast ze strony szkoły - Dyrektor Wiesława Anna Junczak w obecności Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu z Płońska Pawła Dychto.

W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedmiotów zawodowych z branży budowlanej. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych jako kontynuacji nauki w wybranym już na poziomie szkoły średniej zawodzie. Politechnika obejmie patronatem klasy o rozszerzonym profilu nauczania z zakresu chemii, biologii i matematyki. Będą one nazywane Klasami Patronackimi. Patronat polegać będzie na pomocy w formułowaniu oraz opiniowaniu treści programowych przekazywanych na lekcjach z wybranych przedmiotów, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i praktyczny tych treści.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku