Porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

5 kwietnia 2018 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt podpisał porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego dr. inż. Alvinem Gajadhurem.

Współpraca skupiać się będzie wokół realizacji projektów w dziedzinie IT, ich analizie, rozwoju, wdrażaniu oraz przejmowaniu systemów teleinformatycznych przez GITD. Celem porozumienia jest przygotowanie  narzędzi wsparcia w procesie szkolenia pracowników ITD, a także tworzenia norm i standardów związanych z realizacją zadań ustawowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Sygnatariusze porozumienia o współpracy: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt i Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur/fot. ITD

Doświadczenie, wiedza i umiejętności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej posłużą do wymiany doświadczeń oraz wspólnego podwyższania standardów pracy. 

Uczestnicy spotkania, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy/fot. ITD

Eksperci i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są otwarci na organizację wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń. Oferują też staże i praktyki, a także wiele stanowisk, zapewniając kandydatom rozwój zawodowy, przejrzystą ścieżkę kariery w administracji publicznej i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie GITD.

Źródło: opracowano na podstawie GIDT