Porozumienie na rzecz technologii autonomicznych

Zdjęcie przedstawicieli instytucji, które podpisały porozumienie

Porozumienie zakłada wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce, 9 czerwca 2022 r., Ministerstwo Infrastruktury

9 czerwca 2022 r. w siedzibie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury podpisane zostało porozumienie na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. Politechnikę Warszawską, jedną z ośmiu instytucji przystępujących do porozumienia reprezentował Rektor, prof. Krzysztof Zaremba.

Wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej to główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych (SPTA). Dokument zakłada wspólne działanie Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

W ramach sieci Politechnika Warszawska oferuje funkcjonalność nowego Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych, zlokalizowanego w Sierakowie obok Przasnysza. Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych będzie umożliwiała testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających. Da szansę na pełne testowanie projektów o nietypowym charakterze czy wielkości.