Ponad tysiąc uczestników konferencji konsorcjum ENHANCE

Ponad tysiąc osób wzięło udział w konferencji online „Launching the Future” - pierwszym publicznym wydarzeniu skierowanym do pracowników, studentów i doktorantów uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE, które odbyło się 12 marca 2021 r.

W pierwszej części konferencji swoje wystąpienia miały władze konsorcjum oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Vanessa Debiais-Sainton. Rektorzy, prorektorzy i przedstawiciele studentów uczelni ENHANCE uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, a Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” i orkiestra Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii dały krótkie występy. Zaprezentowano także film promujący konsorcjum ENHANCE.

W panelu dyskusyjnym aktywny udział wzięli prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW, i przewodnicząca Forum Studentów ENHANCE - Gabriela Maciejewska.

W drugiej części wydarzenia odbyły się cztery równoległe warsztaty tematyczne: „Post-COVID Education”, „Smart Working”, „International Research Mobility” i „International Education Mobility”. Władze uczelni konsorcjum, kadra naukowa i eksperci dyskutowali m.in. na temat edukacji cyfrowej i wartości, jaką może ona stanowić dla uczelni, sposobów organizacji pracy po pandemii oraz międzynarodowej mobilności badawczej i edukacyjnej.

W konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników reprezentujących wszystkie uczelnie konsorcjum oraz partnerów stowarzyszonych, w tym Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) tworzy siedem wiodących europejskich uczelni technicznych: Politechnika w Berlinie (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji. Od lipca 2020 r. konsorcjum posiada status „Uniwersytetu Europejskiego”, przyznany w konkursie Komisji Europejskiej.  

Źródło: BPiI PW, ENHANCE