Ponad 3,5 mln zł z UE na rozwój Filii

W dniu 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”. Umowę podpisali Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz  prof. Janusz Zieliński, Prorektor PW

Strategicznym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego i urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza. Projekt polega na doposażeniu pracowni badawczych i laboratoriów mechanicznych.

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zyska kolejne nowoczesne miejsce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prace związane z przebudową istniejącego budynku laboratorium przy al. Jachowicza w Płocku rozpoczęły się już w 2014 r. Zmieniono m.in. układ niektórych pomieszczeń, wymieniono okna i drzwi, ocieplono ściany oraz przebudowano instalacje sanitarne, wodociągowe i elektryczne. Dzięki uzyskanemu w 2015 roku dofinansowaniu projektu pt. "Utworzenie Laboratorium Innowacyjnych Technologii i Materiałów" zakupiona została aparatura dla Instytutu Budownictwa.

W ramach projektu zostanie zakupiona specjalistyczna aparatura:

 • mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego,
 • zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera,
 • hamownia silnikowa,
 • reometr z termostatem,
 • mikroskop matalograficzny z kamerą cyfrową,
 • twardościomierz uniwersalny,
 • mikrotwardościomierz,
 • stanowisko badawcze z instalacją fotowoltaiczną.

Aparatura badawcza oraz wyposażenie zostaną wykorzystane do:

 • badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych,
 • badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej,
 • badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin,
 • badania z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników,
 • badania technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

Uzyskane dofinansowanie to dla Wydziału kolejny krok w kierunku stania się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To również szansa na uczestnictwo w programach badawczych UE, programach współpracy naukowej – zarówno międzynarodowych, jak i międzyuczelnianych.

 • Tytuł projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”
 • Beneficjent: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Całkowita wartość projektu: 4 610 195,68 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 533 207,85 zł
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Oś Priorytetowa I  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
 • Działanie 1.1  Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Źródło/foto: Politechnika Warszawska Filia w Płocku