Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

Politechnika Warszawska przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Jego głównym celem jest poprawa zarządzania uczelniami wyższymi na Ukrainie i w Polsce.

Projekt realizowany jest od sierpnia 2018 roku przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW i potrwa do września 2021 roku. Jego liderem jest prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, nauczyciel akademicki na wspominanym wydziale.

Inicjatywa, poprzez współpracę rektorów polskich i ukraińskich, ma przyczynić się do doskonalenia zarządzania uczelniami, z poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, tradycji i dobrych praktyk oraz doświadczeń międzynarodowych. Uczestniczy w niej kadra zarządzająca uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, eksperci, specjaliści w zakresie badań w dziedzinie nauk społecznych.

W ramach projektu polsko-ukraiński zespół specjalistów prowadzić będzie analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie wyższym. Elementami inicjatywy są również: cykl tematycznych seminariów eksperckich dotyczących strategicznych problemów w sferze zarządzania szkolnictwem wyższym, wizyty studyjne w ośrodkach akademickich na Ukrainie i w Polsce, seminaria i debaty rektorskie poświęcone wybranym zagadnieniom działalności uczelni i ich społeczności akademickich. W 2021 roku odbędzie się konferencja międzynarodowa podsumowująca projekt, a także opublikowany zostanie raport końcowy w postaci monografii naukowej.

Inicjatywa jest realizowana w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnera głównego projektu, we współpracy z partnerami polskimi: Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich oraz ukraińskimi: Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Więcej informacji TUTAJ>>

Powiązany materiał:
Spotkanie delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Źródło: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej