Polsko-tajwańskie seminarium z dziedziny inżynierii materiałowej

Seminarium polsko-tajwańskie

Politechnika Warszawska gościła 12 września uczestników drugiego seminarium naukowego organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z tajwańską Radą ds. Badań Naukowych.

Tegoroczne seminarium, zatytułowane “Taiwan-Poland Workshop on Material Research: graphene and other innovative materials”, poświęcone było zagadnieniom związanym przede wszystkim z grafenem. Polscy i tajwańscy badacze wymienili się doświadczeniami i wiedzą na temat innowacyjnych materiałów. Dzięki seminarium naukowcom udało się określić wspólne obszary zainteresowań badawczych i nawiązać kontakty.

Spotkanie w Politechnice Warszawskiej było jednym z punktów tygodniowego pobytu delegacji tajwańskiej, której przewodniczył prof. Kwang-Lung Lin. W tym czasie omówiono mechanizmy finansowania badań przez NCBiR i Narodowe Centrum Nauki. Tajwańska delegacja była zainteresowana przede wszystkim udziałem środków publicznych i prywatnych na badania w Polsce.

Omówiono ponadto kończący się pierwszy konkurs polsko-tajwański na wspólne projekty badawcze. Zapowiedziano już, że druga edycja będzie nawiązywać do tematyki tegorocznego seminarium - badań nad grafenem i innych nowoczesnych materiałów. Zostanie on ogłoszony przez NCBiR i tajwańską Radę ds. Badań Naukowych wiosną 2014 roku.