Biuletyn PW / Wydarzenia / Polsko-portugalska współpraca

Polsko-portugalska współpraca

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) były organizatorami Międzynarodowego Forum Akademickiego, które odbyło się w Politechnice Opolskiej.

Forum odbyło się w dniach 13-15 października, a jego ideą przewodnią była chęć zacieśnienia i rozwoju polsko-portugalskiej współpracy akademickiej. Jej ukoronowaniem było podpisanie przez prof. Tadeusza Więckowskiego, przewodniczącego KRPUT oraz prof. Joaquima Mourato, przewodniczącego CCISP deklaracji o współpracy.

Współpraca ta ma być realizowana poprzez zwiększenie wymiany studentów oraz pracowników, zwiększenie liczby wspólnych projektów naukowo-badawczych, zwiększenie liczby wspólnych programów studiów. Ponadto uczelnie zamierzają wymieniać się doświadczeniami związanymi ze specyfiką odmiennych rynków akademickich i wyznaczyć perspektywy i nowe trendy działań w obszarze edukacji technicznej w Polsce i Portugalii.

W Międzynarodowym Forum Akademickim uczestniczyło 45 rektorów z obu krajów. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI