Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze w Politechnice Warszawskiej

„Jak nauka powinna wspierać biznes i odwrotnie” to główne zagadnienia omawiane podczas Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wydarzenie miało miejsce w dniach 15-16 czerwca br. w Politechnice Warszawskiej.

Podczas spotkania Walne Zebranie Członków Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego wybrało nowe władze stowarzyszenia. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich został powołany na stanowisko Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wiceprezesem został Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej. Do zarządu stowarzyszania weszli: Andrzej Graboś, Prezes POLMOTORS SA, Andrzej Jonas, Prezes i Redaktor Naczelny Warsaw Voice oraz Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu wzięła także udział Barbara Dietrich - małżonka założyciela i pierwszego Prezesa Stowarzyszenia - prof. Marka Dietricha, Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1990-1996.

Obrady Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego otworzyli: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, nowo powołany Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

O „Współpracy z przemysłem w kształceniu inżynierów z punktu widzenia uczelni” opowiedział prof. Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy. Następnie prof. Anna Kosieradzka, Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej zabrała głos w temacie „Modele dojrzałości jako narzędzie ciągłego doskonalenia organizacji”. Treść „Kluczowych czynników sukcesu współpracy biznes-nauka” przybliżył zgromadzonym Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm S.A. Z kolei dr Agnieszka Skala z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wprowadziła zgromadzonych w temat „Współpracy między nauką a startupami w Polsce  z perspektywy badawczej”.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze założono w 1992 roku w celu budowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym. Od tego czasu Forum stało się płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych i prywatnych. Obecnie członkami Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego są rektorzy uczelni oraz osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Stowarzyszenie aktywnie wspomaga transfer technologii i wspiera inicjatywy stymulujące współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarczym.

Źródło: Biuletyn PW