Politechnika Warszawska zainaugurowała nowy rok akademicki

1 października 2019 r. Politechnika Warszawska przywitała rok akademicki 2019/2020. Uroczystość otworzył Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

- Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020 rozpoczyna czwarty rok kadencji władz akademickich. Najbliższe miesiące będą szczególne, gdyż naszą wspólnotę czekają zmiany zarówno związane z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki, jak i z wyborem nowego Rektora Politechniki Warszawskiej - powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Rektor przypomniał, że w dniu inauguracji wchodzi w życie nowy Statut Politechniki Warszawskiej, kluczowy dla funkcjonowania Uczelni dokument. Podkreślił, że rok 2019 jest zarówno okresem wdrażania nowego sytemu funkcjonowania Uczelni, jak i aspiracji osiągnięcia statusu Uniwersytetu Badawczego poprzez rzeczywistą transformację Politechniki Warszawskiej w instytucję prowadzącą badania na najwyższym poziomie, o większej niż dotychczas rozpoznawalności międzynarodowej.

W swoim przemówieniu prof. dr hab. inż. Jan Szmidt nawiązał również do najważniejszych osiągnięć Politechniki Warszawskiej. Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 po raz czternasty z rzędu Politechnika Warszawska okazała się najlepszą uczelnią techniczną w kraju. Jednocześnie PW odnotowała awans w rankingu QS World University, znajdując się w grupie uczelni na miejscach 521-530.

Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane do wspólnoty akademickiej Uczelni. Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Nowy rok akademicki to nowe wyzwania i nowe możliwości. Mam wielką nadzieję, że zmiany, które dokonują się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce przyniosą dobre efekty i otworzą perspektywy dalszego rozwoju - napisał w liście Prezydent RP. List od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odczytał Piotr Ziółkowski, Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć w MNiSW.

W dalszej części uroczystości prowadzonej przez Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy, a o możliwościach nie tylko naukowego rozwoju w Politechnice Warszawskiej opowiedział Przewodniczący Samorządu Studentów PW Łukasz Gala. Na konieczność zachowywania w pamięci tradycji, przy jednoczesnym trzymaniu kursu na innowacyjność i twórczość zwrócił uwagę Przewodniczący Rady Doktorantów PW Andrzej Manujło. Promocje doktorskie poprowadził Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.

Na zakończenie, wykład inauguracyjny pt. „Szkice o odkrywaniu człowieczeństwa - bez szczęśliwych ludzi nie ma szczęśliwego świata”, wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainaugurowała nowy rok akademicki 30 września br. wykładem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego „Współczesne wyzwania polskiej gospodarki wodnej”.

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW