Politechnika Warszawska w konsorcjum w programie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”

Politechnika Warszawska podpisała 21 listopada 2019 r. w Mediolanie porozumienie o współpracy i wspólnym uczestnictwie w konkursie wniosków w programie Erasmus+ „Uniwersytety Europejskie”.

Porozumienie oprócz Politechniki Warszawskiej zawarły również: Politechnika w Berlinie, RWTH Aachen, Chalmers University w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji. W imieniu naszej Uczelni dokument podpisał prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę między konsorcjantami w obszarze edukacji, badań i innowacji.

Udział Politechniki Warszawskiej w konsorcjum wzmocni partnerstwo strategiczne z najlepszymi uczelniami europejskimi, będzie sprzyjał rozwojowi priorytetowych obszarów badawczych i zwiększy umiędzynarodowienie kadry.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW