Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Po raz piąty z rzędu Politechnika Warszawska znalazła się na podium Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”, zajmując trzecie miejsce. Równocześnie po raz 16. z rzędu PW jest najlepszą uczelnią techniczną.

Na czele rankingu znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Innowacyjność”, „Potencjał naukowy”, „Efektywność naukowa”, „Warunki kształcenia” i „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. 22 kierunki studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej znalazły się na podium zestawienia. Aż 17 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu.

Na pierwszym miejscu znalazły się: architektura, automatyka i robotyka, biotechnologia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Drugie miejsce zajęły: budownictwo, fizyka techniczna, mechatronika.

Trzecie miejsce w rankingu zajęły: gospodarka przestrzenna, matematyka.

W zestawieniu znalazło się 71 kierunków studiów w dziewięciu obszarach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Potencjał naukowy”, „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021

Źródło: BPiI PW