Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Trzeci rok z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opracowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”. Po raz 14. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.  

W tym roku Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw” został ogłoszony po raz 20. Na pierwszym miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, a na drugim Uniwersytet Jagielloński.

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium „Absolwenci na rynku pracy”. PW pozostaje nadal najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią publiczną w Polsce, a wśród wszystkich uczelni zajmuje w tym kryterium trzecie miejsce (awans z piątego miejsca w ubiegłym roku). 

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Innowacyjność”, „Potencjał naukowy”, „Efektywność naukowa”, „Warunki kształcenia” i „Umiędzynarodowienie”.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. Na podium znalazły się gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii PW (drugie miejsce) oraz matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (trzecie miejsce).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku.

W sumie oceniono 68 kierunków studiów, 21 z nich tworzy osobny Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

11 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 5 razy trzecie - to wyniki Politechniki Warszawskiej w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019. W rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Zestawienia stworzono w oparciu o 15 wskaźników pogrupowanych w siedem kryteriów: „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Efektywność naukowa”, „Umiędzynarodowienie”, „Innowacyjność”.

Pierwsze miejsce zajęły: architektura na Wydziale Architektury PW, automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW, elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, inżynieria środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym PW, transport na Wydziale Transportu PW.

Na drugim stopniu podium znalazły się kierunki: elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym PW, fizyka techniczna na Wydziale Fizyki PW, geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechatroniki PW, informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

Trzecie miejsce w rankingu zajęły: budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, informatyka na Wydziale Elektrycznym PW, mechanika i budowa maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW, mechatronika na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW, zarządzania i inżynieria produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Fotorelację z ogłoszenia wyników rankingów można zobaczyć TUTAJ>>

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019
Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: Biuletyn PW