Politechnika Warszawska realizuje projekt CRENG

W dniach 27-28 lutego 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu PW.

Spotkanie otworzyły wystąpienia prof. Marianny Jacyny - Dziekana Wydziału Transportu PW i koordynatora projektu CRENG oraz prof. Rajmunda Bacewicza - Prorektora ds. Nauki PW. Gościem inauguracji był J.E. Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, który zabierając głos podkreślił swoje osobiste zainteresowanie tematyką projektu ze względu na posiadane wykształcenie.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum obejmującego 17 partnerów z Niemiec, Francji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Turkmenistanu i Polski, w tym m.in. rektor Dnipropetrovsk National University of Railway Transport z Ukrainy, prorektorzy z Azerbaijan Technical University, Azerbaijan Technological University oraz Baku Engineering University z Azerbejdżanu, a także przedstawiciele ministerstw edukacji Azerbejdżanu i Turkmenistanu, przewoźników kolejowych, agencji transportowych i firm.

Prezentacja prof. Konrada Lewczuka z Wydziału Transportu (menedżera projektu) na temat celów i zakresu projektu rozpoczęła merytoryczną część spotkania. Pierwszy dzień został zdominowany przez prezentacje partnerów CRENG i omówienie zadań projektu, natomiast drugiego dnia przeprowadzono warsztaty dotyczące wdrożenia projektu: celów, zarządzania, wyników i harmonogramu. Spotkanie to pozwoliło nadać bieg projektowi i umożliwiło przyjęcie najważniejszych ustaleń w zakresie obowiązków i odpowiedzialności partnerów.

Projekt CRENG jest bardzo ważny z punktu widzenia międzynarodowego wizerunku Politechniki Warszawskiej i budowy zagranicznych powiązań uczelni. Tym bardziej spotkanie inaugurujące było istotne dla Wydziału Transportu PW, który, jako lider konsorcjum, odpowiada nie tylko za zarządzanie projektem, w tym finansami, rozpowszechnianie wyników, ale także za realizację części nowych programów nauczania.

Celem CRENG, który będzie realizowany do listopada 2021 r., jest opracowanie, wdrożenie i akredytacja w krajach partnerskich nowego programu nauczania w zakresie zarządzania ryzykiem i działania w sytuacjach kryzysowych w rzeczywistości transportowej. Pośrednio chodzi także o zapewnienie efektywności i niezawodności systemów transportowych Ukrainy, Azerbejdżanu i Turkmenistanu oraz ich integracja z globalną siecią transportową. W ramach projektu zostanie dokonany transfer wiedzy z uczelni europejskich (Polska, Niemcy i Francja) do uczelni partnerskich (Ukraina, Azerbejdżan i Turkmenistan) oraz przeszkolona zostanie kadra dydaktyczna przy wsparciu ministerstw i potencjalnych pracodawców krajów partnerskich.

Aby skutecznie wdrożyć cele CRENG, stworzone zostanie odpowiedni system kształcenia, obejmujące innowacyjne narzędzia i trening kadry dydaktycznej, zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, najlepszymi praktykami UE i wymogami procesu bolońskiego.

Grupy docelowymi projektu są: studenci, personel akademicki, administracyjny i techniczny uniwersytetów, inżynierowie i badacze w docelowych obszarach.

Motywację do aplikowania o projekt stanowiła potrzeba kształcenia w krajach partnerskich wykwalifikowanych specjalistów w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem i kryzysem w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w branży TLS (transport-spedycja-logistyka).

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich 17 partnerów z:

  • Niemiec (Technische Universität Berlin);
  • Francji (University of Valenciennes);
  • Ukrainy (Pryazovskyi State Technical University, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, State University of Infrastructure and Technologies);
  • Azerbejdżanu (Baku Engineering University, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan Technological University;
  • Turkmenistanu (Turkmen State Institute of Transport and Communications, International University for the Humanities and Development, The Turkmen State Architecture and Construction Institute);
  • a także firma ECM Space Technologies GmbH, Ministerstwo Edukacji Azerbejdżanu, Ministerstwo Edukacji Turkmenistanu, Baku Transport Agency (Azerbejdżan), State Administration of Railway Transport of Ukraine „Ukrzaliznytsia”.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Wydział Transportu PW
Zdjęcia: Biuletyn PW