Politechnika Warszawska przystępuje do inicjatywy przywracania sprawności ruchowej społeczeństwu

W ramach wspierania inicjatyw prozdrowotnych Politechnika Warszawska włączy się w działania Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej. Temat współpracy został omówiony na spotkaniu w dniu 27 lutego 2018 r. z Marszałkiem Seniorem Kornelem Morawieckim - honorowym patronem inicjatywy.

Spotkanie było kontynuacją ubiegłorocznych rozmów, jakie przeprowadzono z inicjatywy Marszałka Seniora w obszarze obejmującym biotechnologię i medycynę oraz związane z nimi rozwiązania powstałe na wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Podczas rozmów Politechnikę Warszawską reprezentował prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor PW, który poinformował zebranych o wstępnym wsparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla realizacji inicjatywy, podczas gdy Marszałek Senior Kornel Morawiecki zapewnił, że włączy się w promowanie idei związanych z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego uczelni. Aktywność Narodowego Centrum Rehabilitacji Ruchowej realizowana we współpracy z Politechniką Warszawską polegać będzie przede wszystkim na pełnym przywróceniu osób z niepełnosprawnościami społeczeństwu, poprzez działania wykorzystujące wiedzę i doświadczenie uczelni, w tym aktualne wdrożenia zespołów badawczych reprezentowanych zarówno przez profesorów, młodych doktorantów, a nawet studentów. Inicjatywa, uwypuklając aspekt społecznej odpowiedzialności nauki, pomaga osobom rehabilitowanym uzyskać pełną sprawność, decydującą o komforcie życia oraz normalnym funkcjonowaniu w rodzinie i na rynku pracy.

W środku Marszałek Senior Kornel Morawiecki i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt/fot. BPW

Politechnika Warszawska w swoim biomedycznym portfolio posiada wiele innowacji, dzięki którym zarówno osoby o niepełnej sprawności ruchowej, jak również pacjenci wymagający ponadstandardowej troski mogą uzyskać pomoc w przywróceniu do aktywnego życia w społeczeństwie. Wśród najnowszych osiągnięć znajdują się m.in.: sztuczne naczynia krwionośne - protezy naczyń wieńcowych opracowane przez zespół badaczy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej czy studencka aplikacja dla osób niewidomych - zaawansowany, wewnątrzbudynkowy GPS, który dzięki asystentowi głosowemu oraz intuicyjnemu sterowaniu poprowadzi osoby niewidome po wielopiętrowych gmachach uczelni. Ostatni z projektów powstał we współpracy studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.