Politechnika Warszawska przystąpiła do konsorcjum Pol-Stor-En

21 lutego 2018 roku zawiązano polskie konsorcjum naukowe Pol-Stor-En. W uroczystości wzięli udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Wiceminister Energii Michał Kurtyka.

- Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie - powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Energii wzięli również udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Wiceminister Energii Michał Kurtyka.

- Aby stanąć do technologicznego wyścigu z innymi państwami w obszarze elektromobilności, wszyscy musimy współpracować - zarówno decydenci, naukowcy, jak i biznesmeni - wyjaśnił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że niezwykle cieszy go chęć współdziałania placówek badawczych w obszarze magazynowania energii. Tym bardziej, że polskie uczelnie już teraz prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski/fot. BPI PW

Szef resortu energii podkreślił, że zawiązanie Pol-Stor-En wpisuje się w założenia opracowanych w ME dokumentów strategicznych, takich jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest to również działanie komplementarne z projektami unijnymi.

Wiceminister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Komisja Europejska niedawno powołała inicjatywę pod nazwą EU Battery Alliance, której celem jest stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości i produkcja ogniw do baterii na terenie Europy. - Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych - powiedział. Zaznaczył, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt/fot. BPI PW

Wiceszef resortu energii poinformował, że obecnie w Europie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której wiele instytutów, firm badawczo-rozwojowych, a także uniwersytetów, prowadzi liczne badania nad komponentami do baterii, często ich ze sobą nie konsultując. - Niezbędne jest zatem połączenie sił i wypracowanie kompleksowego produktu, który będzie mógł być wykorzystany przez przemysł. Współpraca konsorcjum naukowo-badawczego Pol-Stor-En z biznesem zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a tym samym komercjalizację wyników prac - uzasadnił.

W ocenie Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz elektromobilność to światowy trend, a Polska chce być jednym z europejskich liderów w tej branży. - Dlatego tworzymy jak najlepsze warunki dla rozwoju tego sektora w naszym kraju. Potencjał mamy ogromny i chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dzisiejsze wydarzenie, jakim jest zawiązanie polskiego konsorcjum naukowego, które będzie pracować nad stworzeniem polskiej baterii do pojazdów elektrycznych,  przybliża nas do osiągnięcia tego ambitnego celu. Elektromobilność to nie tylko jedno z lekarstw na zanieczyszczenie powietrza. Jest przede wszystkim szansą  na rozwój polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki - wskazała Minister.

Politechnika Warszawska przystapiła do konsorcjum Pol-Stor-En/fot. BPI PW

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podkreślał wagę współpracy jednostek naukowych w tym projekcie. - Wkład polskich uczelni w gospodarkę może być znaczący tylko wtedy, gdy połączymy siły - mówił szef KRASP-u. - Konsorcjum, które zostało dziś zawiązane, skupi się na tym, żeby udoskonalać pewne istniejące źródła energii, ale i żeby tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania. Jestem pewien, że jesteśmy skazani na sukces.

W skład polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Jego głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem, której głównym zadaniem będzie opracowywanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.