Politechnika Warszawska otwiera nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych

Biogospodarka to nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych realizowany przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną w ramach konsorcjum UT-3.

W Politechnice Warszawskiej studia pierwszego stopnia będą prowadzone przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (przy współpracy z Wydziałami: Chemicznym, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej) wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukierunkowane będą na różne sektory przemysłu przetwórczego, biopaliwa i biogospodarkę w inżynierii środowiska.

Pierwsze trzy semestry realizowane będą w macierzystej uczelni studenta. Kolejne trzy semestry będą odbywać się rotacyjnie w trzech uczelniach:

  • semestr IV - Politechnika Łódzka
  • semestr V - Politechnika Warszawska,
  • semestr VI - Wojskowa Akademia Techniczna.

Semestr VII, dyplomowy będzie realizowany w uczelni macierzystej.

Dzięki takiemu systemowi, studenci biogospodarki będą mogli korzystać z najlepszych laboratoriów i wysoko wyspecjalizowanej kadry w każdej z trzech uczelni.

Studia rozpoczną się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. Rekrutacja prowadzona będzie indywidualnie przez każdą z uczelni.

Powstanie kierunku jest efektem współpracy Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach konsorcjum UT-3. Głównym celem konsorcjum jest konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i dydaktycznego. Połączenie doświadczeń trzech uczelni zapewnia wysoką jakość kształcenia.

Powiązany materiał:
Innowacyjne formy kształcenia UT3

Zdjęcie: BPW