Politechnika Warszawska otwiera nowoczesne Laboratorium LATIS

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania (LATIS). Prowadzone w nim będą m.in. prace badawcze z zakresu wewnętrznej aerodynamiki silników lotniczych i spalania.

Laboratorium LATIS zostało utworzone na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

- Otwierane dzisiaj laboratorium jest nie tylko kontynuacją tradycji Instytutu Aerodynamiki przy Politechnice Warszawskiej, ale także znaczącym etapem w rozwoju nowoczesnej infrastruktury dedykowanej szeroko pojętej stosowanej aerodynamice - powiedział prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Laboratorium LATIS - fotorelacja z otwarcia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW

Inwestycja powstała w wyniku realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 - Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, kierowanego przez Wojskową Akademię Techniczną i we współpracy z Instytutem Lotnictwa.

- To wielkie przedsięwzięcie - składające się z trzech laboratoriów - powstało dzięki staraniom dwóch uczelni - Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Lotnictwa. Instytucje te postanowiły zjednoczyć swoje wysiłki. Dzięki współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się w kompetencjach powstały obszary, w których nasi studenci, przyszli absolwenci będą mieli szansę uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdobyć doskonałe wykształcenie - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w swoim przemówieniu.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wygłasza przemówienie podczas otwarcia Laboratorium LATIS/fot. Biuletyn PW

Na wyposażenie laboratorium składają się najnowocześniejsze w Polsce tunele aerodynamiczne o najniższym na świecie poziomie turbulencji oarz aparatura pomiarowa (w tym ultraszybkie kamery oraz kamery do zdjęć w podczerwieni i przetwarzający dane klaster komputerowy o 570 rdzeniach). Zostaną tutaj zbadane przepływy w turbinach lotniczych oraz wokół turbin wiatrowych. Przeprowadzane eksperymenty umożliwią projektowanie i optymalizację nowych konstrukcji lotniczych. W laboratorium obserwowane również będą zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego oddziaływania warstwy przyściennej i fal uderzeniowych oraz procesy spalania i obladzania

Od lewej: Paweł Poncyljusz, prof. Jacek Rokicki, prof. Jan Szmidt, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, prof. Aleksander Olejnik, prof.Witold Wiśniowski przecinają wstęgę Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW/fot. Biuletyn PW

LATIS będzie służyć podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowo-badawczej oraz doktorantów. Przewiduje się prowadzenie tutaj zajęć dydaktycznych w tym ćwiczeń laboratoryjnych, prac przejściowych oraz prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Laboratorium pozwoli także, dzięki współpracy ze światowymi liderami branży lotniczej, na dalsze pogłębianie, akumulację i dystrybucję wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych, metod badania i projektowania konstrukcji lotniczych, a także zwiększy wartość polskich ośrodków naukowych w szczególności dla polskiego i ulokowanego w Polsce przemysłu lotniczego oraz partnerów zagranicznych.

Laboratorium LATIS powstało w wyniku realizacji projektu kierowanego przez Wojskową Akademię Techniczną we współpracy z Instytutem Lotnictwa. Tunele są dziełem gdańskiego Centrum Techniki Okrętowej.

Laboratorium LATIS w audycji Polskiego Radia

Zdjęcie w zajawce: Laboratorium dużych prędkości (transoniczne) w Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania
Zdjęcia: Biuletyn PW