Politechnika Warszawska otrzyma blisko 18,8 mln zł na rozwój zaplecza badawczego

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 18,8 mln zł na utworzenie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami do testowania i certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS). 

Umowę w tej sprawie 11 grudnia 2018 r. podpisali Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Umowa zakłada realizację projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych”. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizowany będzie w konsorcjum z firmami OPEGIEKA Elbląg, Hexagon oraz Cloudferro.

Projekt finansowany będzie ze środków EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego w ramach Działanie 1.1. obejmującego wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki.

Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych,  pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. 

Główną ideą prowadzonych geoprzestrzennych analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do  wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Unikalnym rozwiązaniem będzie możliwość konfiguracji wirtualnych maszyn na życzenie użytkownika, z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Niezwykle ważna będzie też otwarta platforma analityczna utworzona w czasie realizacji projektu, a następnie rozwijana w kolejnych latach użytkowania infrastruktury CENAGIS w ramach różnorodnych projektów naukowych realizowanych przez naukowców współpracujących z Centrum.

Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych) jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych). Zapewniony zostanie wygodny dostęp do bardzo dużych rozmiarów zbiorów danych przestrzennych (o strukturach specjalnie przygotowanych do celów naukowych) oraz platforma analityczna dedykowana do analiz naukowych.
W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie nowej Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski.

Tytuł projektu: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 24 796 850,20 zł

Kwota dofinansowania: 18 792 267,62 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Opracowano: Biuletyn PW na podstawie www.mazovia.pl, GIK PW
Zdjęcia: www.mazovia.pl