Politechnika Warszawska oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczynają współpracę

W ramach umowy obie instytucje będą wspierały inicjatywy dotyczące m.in. zintegrowanych platform teleinformatycznych, narzędzi programistycznych oraz współczesnych zastosowań Internetu. Studenci i doktoranci Wydziału Zarządzania otrzymają szansę na realizację praktyk w UKE.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego podpisania umowy, które odbyło się 3 marca 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, podkreślił, że budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażanie nowych usług teleinformatycznych jest niezbędne do dynamicznego rozwoju Polski. - Politechnika Warszawska posiada ogromny potencjał intelektualny w zakresie teleinformatyki, narzędzi programowania i Internetu. Dlatego jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca z UKE przełoży się już wkrótce na konkretne rozwiązania i projekty, na których skorzysta całe społeczeństwo - zaznaczył.

Podpisanie porozumienia pomiędzy UKE i PW. Na zdjęciu od lewej: Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
i prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

W ramach umowy realizowane będą badania naukowe i  prace rozwojowe, współfinansowane ze środków krajowych oraz Unijnych. Ponadto strony zorganizują wspólnie: konferencje, warsztaty i sympozja, służące wymianie doświadczeń świata nauki, organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców działających w obszarze informatyki i telekomunikacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązał się również do organizacji praktyk i staży dla studentów oraz doktorantów PW.  Już wkrótce Uczelnia zrealizuje szkolenia dla pracowników UKE w porozumieniu z Wydziałem  Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariuszami umowy byli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zdjęcia: Biuletyn PW