Politechnika Warszawska na szczycie Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

10 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 4 razy trzecie - to rezultaty Politechniki Warszawskiej w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw. Żadna inna uczelnia nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. W Rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018:

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ELEKTROTECHNIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

LOGISTYKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny

3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu

3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Do oceny studiów użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej; Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW; Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie; Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact; Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje; Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z dyplomami za najlepiej prowadzone kierunki techniczne w kraju/fot. BPI

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu

Źródło: BPI PW