Politechnika Warszawska i Powiat Płocki kontynuują współpracę

Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Powiat Płocki podpisały 15 stycznia 2019 r. porozumienie o współpracy na kolejne cztery lata. Uczelnię reprezentował prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, natomiast Powiat Płocki - Starosta Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka.

W ramach współpracy Powiat Płocki będzie wspierać działalność Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w zakresie: popularyzacji potencjału i osiągnięć naukowych, promocji jej oferty dydaktycznej, realizacji praktyk studenckich i staży absolwentów oraz współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadpodstawowymi powiatu płockiego.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązała się wspomagać Powiat Płocki w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie, wykonywanie usług badawczych, stworzenie szerszego dostępu mieszkańcom powiatu do informacji naukowo-technicznej gromadzonej w bibliotece Politechniki oraz udostępnianie audytoriów na preferencyjnych warunkach.

Uczelnia będzie zapraszała Powiat do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości, udział radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku