Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny o współpracy

W dniu 14 stycznia 2016 r. prof. Jan Szmidt, Rektor PW oraz Radosław Obolewski i Maciej Lew-Mirski, Członkowie Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Porozumienie dotyczy prowadzenia  badań podstawowych w obszarze obronności oraz podwójnego przeznaczenia, jak również działań na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Współpraca ta obejmować będzie przede wszystkim następujące zagadnienia: obrona powietrzna, systemy bezzałogowe, nowe materiały, nowe sensory, pojazdy opancerzone, żołnierz przyszłości, satelity. Nie jest to katalog zamknięty i do obszarów współpracy mogą być włączone również kolejne tematy. Kooperacja będzie realizowana w różnorakiej formie, w tym w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady eksperckie, sporządzanie ekspertyz naukowo-technicznych, organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń specjalistycznych, a także tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych oraz udział w badaniach i testach poligonowych sprzętu. Jednym z obszarów współpracy może być także kształcenie kadry inżynierskiej, w tym organizowanie staży i praktyk w uzgodnieniu z wybranymi spółkami PGZ S.A.

Podpisanie listu intencyjnego z Polską Grupą Zbrojeniową jest kontynuacją dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej ukierunkowanych na rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłu na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Efekt synergii mają zapewnić wspólnie realizowane przez PW i PGZ projekty w obszarach takich jak radiolokacja, technika rakietowa, walka radioelektroniczna, materiały i podzespoły elektroniczne, systemy automatyczne, obiekty bezzałogowe, paliwa rakietowe i materiały wysokoenergetyczne, układy napędowe, materiały kompozytowe, satelita obserwacyjny czy kryptologia.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wita gości przybyłych na podpisanie listu intencyjnego z PGZ S.A./fot. BPW

To nie pierwsze podjęte wspólnie działania. Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. kooperują już ze sobą w obszarze obrony powietrznej w ramach konsorcjum pracującego nad zastosowaniem grafenu na potrzeby sił zbrojnych i wielu innych. Kolejną wspólną inicjatywą jest promowanie osiągnięć środowiska naukowego i możliwości jego współpracy z przemysłem. Podpisanie listu intencyjnego jest więc naturalną kontynuacją dotychczasowych działań. Kolejnym etapem będzie zawarcie umów wykonawczych dotyczących już konkretnych projektów.

Nawiązana współpraca pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału nauki i przemysłu, tak istotne dla wzrostu innowacyjności i produktywności. Efektywne wykorzystywanie wiedzy to priorytet dla dzisiejszej gospodarki, szczególnie w dobie intensywnych zmian technologicznych. Z drugiej strony równie istotna jest komercjalizacja wiedzy, polegająca na praktycznym zastosowaniu odkryć naukowych. Nie bez znaczenia jest też możliwość transferu technologii wojskowych do zastosowań cywilnych. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że uczelnie wyższe, kształcąc studentów, szkolą przyszłe kadry dla naszej gospodarki, tak więc działania, jakie zadeklarowały dziś Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa, mają istotne znaczenie dla obu środowisk.

 

Zdjęcia: BPW