Politechnika Warszawska i Exatel podpisały umowę o współpracy

26 czerwca br. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej a Exatelem. Inicjatywa obejmuje prace merytoryczne, wymianę wiedzy oraz wsparcie technologiczne sygnatariuszy porozumienia.

Uroczystość podpisania umowy przeprowadzono na terenie Gmachu Głównego PW w obecności prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. Ze strony uczelni podpis pod dokumentem złożył prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Exatel reprezentował Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes Zarządu. - Celem tej umowy jest połączenie innowacyjności i energii środowiska naukowego Politechniki oraz infrastruktury, potencjału wiedzy Exatela. Polska firma wspierająca polski świat nauki to świetny przykład zrównoważonego rozwoju. Chcemy, żeby te dwa środowiska razem budowały kapitał społeczny i kapitał wiedzy Polski. Wiedza i kadry to dwa bardzo ważne filary cybersuwerenności - powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski.

W ramach postanowień umowy Exatel będzie korzystał z osiągnięć naukowych Politechniki Warszawskiej na polu nowoczesnych technologii sieciowych, co pogłębi związki polskiej nauki i gospodarki. W efekcie współpracy mają szansę powstać przełomowe produkty teleinformatyczne, które uczelnia będzie mogła szybko wdrożyć. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu laboratoriów Politechniki Warszawskiej zbudowanych w ramach krajowej infrastruktury badawczej PL-LAB.

Na zdjęciu od lewej: Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes Zarządu Exatel oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW/fot. Biuletyn PW

- Z satysfakcją witam podpisanie umowy między Politechniką Warszawską i firmą Exatel,  która jest operatorem sieci telekomunikacyjnej, w tym dla zastosowań specjalnych w kraju. Liczymy na to, że wiedza i doświadczenie specjalistów z naszej uczelni oraz potencjał Exatela zostaną w pełni wykorzystane we wspólnych przedsięwzięciach i projektach  - zaznaczył prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.

Po podpisaniu umowy strony wydały oświadczenie o planach rozszerzenia współpracy między innymi o obsługę teleinformatyczną laboratoriów Politechniki Warszawskiej, gdzie Exatel będzie dostarczał połączenie światłowodowe niezbędne w badaniach nad technologiami sieciowymi.

- Dziękuję wszystkim pracownikom Politechniki Warszawskiej i Exatela, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy. Jestem pewny, że to dopiero pierwszy krok na drodze do lepszej przyszłości - podsumował Nikodem Bończa Tomaszewski.

Informacje o Exatel

Exatel od niemal 20 lat świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla sektora publicznego, operatorów i biznesu. Jest także polskim liderem usług bezpieczeństwa ICT. Jako głosowy operator hurtowy skutecznie działa na rynku globalnym.  Świadczy usługi dla 3500 placówek w Polsce. Stworzona przez Exatela sieć SRP-net obejmuje 2478 gminy. To jedyny polski operator telekomunikacyjny nadzorowany przez Skarb Państwa.

Zdjęcia: Biuletyn PW