Politechnika Warszawska, Miasto Piastów, Teraz Energia podpisały list intencyjny na rzecz efektywnych rozwiązań energetycznych

Założenia trójstronnego porozumienia, zawartego 23 stycznia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, odnoszą się do rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych wspierających budowanie efektywnej energetycznie oraz przyjaznej środowisku gospodarki.

Strony będą wspólnie realizować projekty z obszarów efektywności energetycznej, rozproszonej generacji OZE i elektromobilności. Wykorzystany zostanie potencjał intelektualny, technologiczny i kapitałowy sygnatariuszy porozumienia. List intencyjny podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, burmistrz miasta Piastów Grzegorz Szuplewski oraz prezes zarządu Teraz Energia Sp. z o.o. Bartłomiej Steczowicz. Politechnika Warszawska zaangażuje w planowane przedsięwzięcia naukowców i studentów, którzy będą współtworzyć innowacyjne, gotowe do komercjalizacji technologie.

- W Polsce powstają dziesiątki klastrów energii, a w niedalekiej przyszłości rozwijać się będą setki spółdzielni energetycznych. Prosumenci będą sprzedawać energię swoim sąsiadom, podczas gdy samochody elektryczne dynamicznie zbilansują sieć energetyczną poprzez inteligentne ładowarki. Jesteśmy świadkami rewolucji energetycznej. Popularyzacja wiedzy w tym zakresie i przygotowanie kadr inżynierskich to nasz obowiązek i przywilej. Politechnika Warszawska chce działać razem z samorządowcami i biznesem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dajmy szansę naszej planecie oraz przyszłym pokoleniom - mówi prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Miasto Piastów z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim w ramach współpracy z partnerami  uruchomi Demonstracyjne Centrum Zarządzania Infrastrukturą Energetyczną Klastra Energii w Piastowie. Centrum zlokalizowane będzie na terenie Politechniki Warszawskiej.

- Jestem bardzo zadowolony z powodu nawiązania współpracy Miasta Piastowa, Politechniki Warszawskiej  i spółki Teraz Energia w nowatorskim przedsięwzięciu, jakim jest inicjatywa powołania Demonstracyjnego Centrum Zarządzania Infrastrukturą Energetyczną Klastra Energii w Piastowie. Traktujemy to wydarzenie jako początek ścisłej współpracy, która pozwoli uczynić dynamiczny krok w stronę  nowoczesnego rozwoju miasta - podkreśla burmistrz miasta Piastów Grzegorz Szuplewski.

Spółka Teraz Energia, wchodząca jednocześnie w skład Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ), rozwija technologie z zakresu Inteligentnych Sieci Energetycznych, Internetu Rzeczy i  Elektrowni Wirtualnych.

Nawiązana współpraca stanowi dobry przykład praktycznej realizacji Zasady Zrównoważonego Rozwoju w praktyce gospodarczej i działaniach samorządów.

Zdjęcia: Biuletyn PW