Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainaugurowała jubileuszowy rok akademicki 2016/2017

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 3 października 2016 roku uroczyście zainaugurowano 50. jubileuszowy rok akademicki. W tym roku mija bowiem pół wieku odkąd płocka Filia PW prowadzi naukową i dydaktyczną działalność.

Podsumowania minionego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości - Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową, podczas gdy kierunki kształcenia prowadzone w Filii znalazły się w krajowej czołówce Rankingu „Perspektywy”. Ponadto zostały przywrócone studia magisterskie na kierunku Ekonomia, a dla absolwentów inżynierii środowiska - na specjalności instalacje budowlane. Utworzono również Laboratorium Badawcze Innowacyjnych Technologii i Materiałów dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Mazowsza, którego proces dalszej przebudowy i modernizacji jest kontynuowany.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w wykładzie inaugurującym rok akademicki w PW Filii w Płocku/
fot. PW Filia w Płocku

O efektach działalności i perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu Rektor PW prof. Jan Szmidt. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę dalszego rozwoju i umacniania akademickości Filii w Płocku. Gratulował Filii dotychczasowych dokonań i bardzo dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podkreślał wielokrotnie, że Filia to jedyna w pełni akademicka uczelnia o randze uniwersytetu w mieście i regionie północno-zachodniego Mazowsza.

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali patroni honorowi Jubileuszu: Biskup Płocki Piotr Libera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Życzenia od Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Wojciecha Jasińskiego przekazał Rafał Pasieka - Dyrektor wykonawczy ds. marketingu. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju.

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński/fot. PW Filia w Płocku

Wśród gości również byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez JM Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa Zarządu OPEUS oraz Prezesa firmy BUDMAT Więcek. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 23 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów.

Dwunastu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce (z najwyższą średnia ponad 4,6) otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Podsumowanie działalności naukowej, dydaktycznej, studenckiej z okresu półwiecza naszej Uczelni w wykładzie inauguracyjnym nt. „50 lat Politechniki Warszawskiej w Płocku” wygłosiła dr hab. inż. Renata Walczak - profesor Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Patronat Honorowy nad obchodami 50-lecia działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęli:

  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -
    dr Jarosław Gowin,
  • Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt,
  • Biskup Płocki - Piotr Libera,
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik,
  • Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski,
  • Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. - Wojciech Jasiński.

Patronat medialny nad Jubileuszem objęły czasopisma: Przemysł chemiczny, Polimery, Inżynieria i budownictwo, Problemy eksploatacji, Inżynier budownictwa, Przegląd techniczny, Materiały budowlane oraz media lokalne: Gazeta Wyborcza Płock, Tygodnik Płocki oraz Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

  

 

 Źródło: PW Filia w Płocku