Politechnika Warszawska, API i KSAP inicjują dyskusję o utrzymaniu i rozwoju infrastruktury krytycznej

5 czerwca 2019 r. w CZIiTT PW odbyła się konferencja „Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną ZIK’2019”. To pierwsza edycja imprezy poświęconej zarządzaniu obiektami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie newralgicznych dla Polski systemów.

Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Agencję Promocji Inwestycji oraz Krajową Szkołę Administracji Państwowej zgromadziło specjalistów z dziedzin związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury krytycznej, prawników, urzędników i studentów. W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele sektora nauki, biznesu oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za budowanie i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące zarządzania przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych, określenia wszystkich uczestników procesu rozwoju infrastruktury oraz szczególnych zadań instytucji naukowych w budowie warunków systemowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Dziekan Wydziału Zarządzania PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW przedstawił znaczenie infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania gospodarki i państwa. Prodziekan dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW zaprezentowała wnioski płynące z realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR, natomiast Prodziekan dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW przybliżyła uczestnikom nowy kierunek kształcenia prowadzony na Wydziale Zarządzania PW „Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej”. W konferencji swój udział mieli również pracownicy Wydziału. Dr inż. Witold Skomra, reprezentujący jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zaprezentował podejście usługowe w wyznaczaniu lokalnej i krajowej infrastruktury krytycznej, a dr inż. Cezary Szwed wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat możliwości współpracy sektorów gospodarki, administracji i nauki w rozwoju i zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Uczestnicy konferencji, przedstawiciele operatorów infrastruktury krytycznej, samorządowcy i naukowcy wspólnie wskazali na potrzebę prowadzenia cyklicznych debat poświęconych takiej infrastrukturze, jako kluczowej determinancie rozwoju gospodarczego kraju.

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

Źródło i zdjęcia: Wydział Zarządzania PW