Poligraficzne Konfrontacje - drukowanie cyfrowe na różnych podłożach

O drukowaniu cyfrowym na różnych podłożach rozmawiali uczestnicy XLI Poligraficznych Konfrontacji pt. „Niekonwencjonalne podłoża a drukowanie techniką cyfrową”, które odbyły się 26 marca 2019 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z możliwością drukowania cyfrowego na różnych podłożach, w tym na normalnych masowych papierach. Tematyka została ograniczona do dwóch technik drukowania cyfrowego mających obecnie najszersze zastosowanie, czyli do drukowania elektrofotograficznego i natryskowego.

Podczas Konfrontacji pierwszy referat pt. „Podłoża, tonery i atramenty do drukowania techniką cyfrową - charakterystyka ogólna, wymagania” wygłosił dr hab. inż. Stefan Jakucewicz. Scharakteryzował podłoża i środki kryjące stosowane w drukowaniu cyfrowym, którego zakres zawężono do elektrofotografii, drukowania natryskowego i magnetograficznego. Autor przedstawił wymagania stawiane papierom do drukowania cyfrowego oraz metody ich atestacji. Omówił również możliwości stosowania papierów masowych (analogowych), głównie offsetowych i powlekanych do drukowania cyfrowego. Scharakteryzował także inne podłoża niepapierowe stosowane do drukowania techniką cyfrową.

W drugim referacie pt. „Drukowanie techniką cyfrową z wykorzystaniem papierów analogowych”, wygłoszonym przez dr inż. Katarzynę Pilczyńską z Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej zostały zaprezentowane przeprowadzone przez nią badania nad stosowaniem papierów klasycznych do drukowania natryskowego i elektrofotograficznego z ciekłym tonerem. W obu przypadkach udało się określić, jakie parametry powinien posiadać papier, aby nadawał się do drukowania techniką cyfrową dając odbitki o dobrej jakości, porównywalne z odbitkami uzyskanymi na papierach specjalnych, z wyłączeniem drukowania barwnych fotografii.

Kolejny referat pt. „Drukowanie techniką cyfrową opakowań i etykiet”wygłosiła dr inż. Svitlana Khadzhynova, zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Przedstawiła systemy drukowania: etykiet technikami cyfrowymi: elektrofotografią i techniką natryskową oraz technikami hybrydowymi (połączeniem technik cyfrowych z fleksografią), wykrojów pudełek składanych oraz tektury falistej. Zaprezentowała także metody uszlachetniania druków cyfrowych. Na zakończenie swojego wystąpienia omówiła zagadnienia związane z jakością odbitek cyfrowych oraz sposoby ich oceny.

Autor wystąpienia pt. „Specyfika wymagań drukowania cyfrowego – DTP” Daniel Koper, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego w Warszawie i właściciel firmy ADan Koper, podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu cyfrowej techniki drukowania plakatów wielkoformatowych. Autor wskazał miejsca i przyczyny popełniania błędów szczególnie przez zamawiającego druk, jak również przez wykonawcę. Następnie omówił tzw. „specyfikację”, czyli wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac do drukowania. W referacie zreferował także zagadnienie drukowania wielkoformatowego na nietypowych podłożach takich jak: drzwi drewniane, tafle szklane (imitacje marmuru), panele garażowe.

Konfrontacje zakończyło wystąpienie „Drukowanie techniką cyfrową na podłożach niekonwencjonalnych - sucha elektrofotografia - doświadczenia praktyka” Mieczysława Jakubickiego, Prezesa Zarządu Centrum Poligrafii. Podzielił się z uczestnikami swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie stosowania drukowania elektrofotograficznego z suchym tonerem do produkcji książek. Ze względu na wysokie koszty specjalnych papierów do drukowania cyfrowego, od samego początku swej działalności, eksperymentował i prowadził badania nad zastosowaniem papierów masowych głównie offsetowych i powlekanych przeznaczonych do drukowania techniką offsetową.

Kolejna edycja Poligraficznych Konfrontacji, tym razem pt. „Druk wielkoformatowy”, odbędzie się 23 maja br.

Źródło: SAiP PW
Zdjęcia: Katarzyna Rainka/SAiP PW