Podsumowanie roku 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Rok 2015 był dla naszej Uczelni czasem wyjątkowych wydarzeń, w których uczestniczyła cała społeczność Politechniki Warszawskiej. Przeżyjmy to raz jeszcze, przywołując fakty ze stuletniej tradycji oraz obchodów w PW.

Początki Politechniki Warszawskiej korzeniami sięgają do roku 1826, kiedy to z inicjatywy Stanisława Staszica powstała w Warszawie Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. W ramach represji po powstaniu listopadowym placówka została zamknięta, by odrodzić się później jako Uczelnia z wykładowym językiem rosyjskim. W 1905 r. strajkująca młodzież na sztandarach niosła hasła przywrócenia nauczania w języku polskim. Rewolucje tę jednak stłumiono.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt przywołując następstwa tamtych dni opowiada: - Nastał jednak rok 1915. Niemcy, które zajęły Warszawę (…) starały się zjednać sobie Polaków. Warto tu przytoczyć nazwisko hrabiego Bogdana Hutten-Czapskiego, pruskiego arystokraty polskiego pochodzenia. W 1915 roku został on z ramienia władz pruskich kuratorem zamkniętych na początku wojny przez władze rosyjskie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Pod jego kuratelą obie uczelnie odrodziły się już z polskim jako językiem wykładowym. I właśnie to wydarzenie przypominamy podczas tegorocznego jubileuszu 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. 200-lecie powstania Uczelni będziemy obchodzili w 2026 roku (cytat pochodzi z wywiadu zamieszczonego w listopadowym numerze Forum Akademickiego 11/2015, które zadedykowano jubileuszowi PW).

15 listopada 1915 roku, prof. Zygmunt Straszewicz, ówczesny Rektor Politechniki Warszawskiej, zainaugurował rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii Uczelni wykłady na pierwszych czterech Wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej zostały poprowadzone w języku polskim. Więcej w artykule: Wydziałowe obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Z okazji jubileuszu w ciągu całego roku odbyły się liczne uroczystości i wydarzenia ukazujące dorobek pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w ostatnim stuleciu. Przypomniane zostały tradycje i znaczenie naszej Almae Mater dla rozwoju technologii i nauk inżynierskich w Polsce. Zaprezentowano obraz Uczelni nowoczesnej i dynamicznej, zwróconej w przyszłość i podejmującej wielkie wyzwania, która jednocześnie pielęgnuje pamięć swoich korzeni.

Kulminacja obchodów roku jubileuszowego nastąpiła w dniach 14-24 listopada 2015 roku podczas Święta Politechniki Warszawskiej, którego najważniejszym momentem było uroczyste  posiedzenie Senatu PW.

Rok 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej został ponadto uświetniony wydarzeniami artystycznymi i naukowymi. Wśród nich znalazły się między innymi: bal charytatywny, piknik edukacyjny, liczne wystawy, pokazy, koncerty, konferencje, wykłady, produkcję filmów, wydawnictwa okolicznościowe.

Wybrane wydarzenia roku jubileuszowego

Wielki Bal Karnawałowy inaugurujący obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej

Wydarzeniem, którym uroczyście rozpoczęto obchody roku jubileuszowego był „Wielki Bal Karnawałowy inaugurujący obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej”, który odbył się 17 stycznia 2015 roku w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Bal otworzył Rektor PW prof. Jan Szmidt oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys wraz z Wojewodą Mazowieckim Adamem Kozłowskim, Prezydent Warszawy prof. Hanną Gronkiewicz-Waltz i przewodniczącym KRUW - Rektorem WUM prof. Markiem Krawczykiem. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band. Podczas imprezy wystąpił również światowej sławy skrzypek, Vadim Brodski.

W trakcie balu odbyła się aukcja na cele charytatywne, a zebrane środki przeznaczono na stypendia dla młodzieży polonijnej pragnącej podjąć naukę w Politechnice i na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej>>

Koncert „Wszystko jest poezja”

W lutym ważnym wydarzeniem artystycznym był koncert „Wszystko jest poezja” poświęcony Edwardowi Stachurze, który odbył się w Dużej Auli  19 lutego 2015 r. z okazji Dnia Mowy Polskiej, co stanowiło symboliczne nawiązanie do stu lat nauczania w języku polskim na naszej Uczelni. Utwory muzyczne do tekstów Edwarda Stachury wykonali wybitni polscy soliści z towarzyszeniem Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band, pod batutą Dariusza Łapińskiego. Koncert został objęty patronatem Prezydenta RP, który wziął w nim udział, wręczając medal „Za zasługi dla języka polskiego” aktorce, Annie Dymnej. Efekty wizualne, poruszająca muzyka do bardzo osobistych tekstów, wywarły na widzach ogromne wrażenie. Spektakl został zarejestrowany przez Telewizję Polską i był dwukrotnie emitowany (w TVP Kultura i TVP Polonia).

Więcej>>

Odsłonięcie popiersia Gabriela Narutowicza

17 marca 2015 roku, w 150. rocznicę urodzin Gabriela Narutowicza, pierwszego Prezydenta RP, w Politechnice Warszawskiej odsłonięto popiersie tego znakomitego inżyniera i profesora

Odsłaniając popiersie, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wskazał jak wiele rozwój i nauki, i państw zawdzięcza często pojedynczym, ale wybitnym ludziom. Podkreślił, że życie Gabriela Narutowicza to opowieść o sukcesie, który jest wynikiem połączenia intelektu z pracowitością i wrażliwością na sprawy państwa. Dodał, że Gmach Główny Politechniki Warszawskiej wydaje się znakomitym miejscem do zachowania pamięci o Nim i do przypominania o Jego osiągnięciach.

Więcej>>

Koncert galowy Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku odbył się uroczysty koncert galowy Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

Orkiestrze, pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego, towarzyszył Kameralny Chór Akademicki PW Filii w Płocku pod dyrekcją Edwarda Bogdana. Orkiestra przedstawiła widowni znane przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, musicalowej, utwory popowe oraz rockowe. Utwory, takie jak Sweet home Alabama, Niepokanani, New York, New York, Będziesz moją panią i wiele innych wykonywali: Ewelina Pałasz, Sergiusz Bienias i Mariusz Wawrzyńczyk. Na koncercie gościnnie wystąpił też aktor Teatru Roma - Janusz Kruciński z przebojami m.in. z musicalu Jesus Christ Superstar.

W koncercie uczestniczyli Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wraz z Prorektorami, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Licznie przybyli też przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i biznesu.

Rektor PW prof. Jan Szmidt wraz z prof. Januszem Zielińskim, Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku wręczyli Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi i Prezydentowi Miasta Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu okolicznościowe Złote Medale 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Więcej>>

Wystawa „Na skrzydłach czasu - ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej”

Wystawa „Na skrzydłach czasu - ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej” miała miejsce w dniach 13-16 maja 2015 r. na Placu Politechniki oraz w Gmachu Głównym PW. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.

Więcej>>

Wystawa „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”

23 czerwca 2015 r. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej uroczyście otworzono wystawę pt. „Konstrukcje Wacława Zalewskiego” - wybitnego konstruktora, absolwenta PW i emerytowanego profesora Massachusets Instititute of Technology (MIT) w Bostonie.

Wystawa powstała z wykorzystaniem materiałów ekspozycji zorganizowanej przez MIT w 2006 roku, uzupełnianej stopniowo w Polsce. Oprócz plansz z fotografiami zrealizowanych i projektowanych obiektów, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć m.in. makietę rozebranego Supersamu i ostatni pomysł Wacława Zalewskiego - makietę budynku wysokościowego z kwietnia 2015 roku.

Więcej>>

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 przypadła w roku, w którym świętujemy 100-lecie nauczania w języku polskim. Prof. Jan Szmidt, Rektor PW w swoim przemówieniu przedstawił osiągnięcia Politechniki Warszawskiej na tle historycznych wydarzeń i aktualnych zobowiązań.

Cytując słowa Francisa Bacona o „wyposażaniu życia ludzkiego w nowe wynalazki i środki”, Rektor nawiązał do budowy nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów badawczych w Politechnice Warszawskiej. Wśród inwestycji o szczególnym znaczeniu wymienił: rozbudowę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Gmachu Nowej Kreślarni, otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Laboratorium Aplikacji Grafenowych.

Wskazał również na zaawansowany stan prac nad budową Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz starania w zakresie pozyskania funduszy na Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej 2015-2026, zgodnie z założeniami do Programu przyjętymi przez Senat Uczelni w listopadzie 2014 roku.

Więcej>>

Jubileusz 15-lecia Chóru Akademickiego PW w Filharmonii Narodowej

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego wystąpił w sali koncertowej Filharmonii Narodowej 28 października 2015 r. z okazji 15-lecia swojego istnienia. W pierwszej części koncertu, chór zaprezentował prawykonania skomponowanych na tę okazję utworów chóralnych a cappella. W programie znalazły się dzieła cenionych polskich i zagranicznych kompozytorów, a wśród nich: Leonarda Ennsa, Vaclovasa Augustinasa, Ko Matsushity, Eilira Owena Griffithsa, Bartosza Kowalskiego-Banasewicza czy Jakuba Neske.

W drugiej części koncertu, chór wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej oraz znakomitymi solistami: Łucją Szablewską (sopran), Elżbietą Wróblewską (mezzosopran), Aleksandrem Kunachem (tenor) oraz Arturem Jandą (bas) wykonał Harmoniemesse B-dur Hob.XXII: 14 Józefa Haydna.

Więcej>>

Balladyna w wykonaniu Teatru Politechniki Warszawskiej

Teatr Politechniki Warszawskiej świętował jubileusz Uczelni i swoje 10-lecie wykonaniem nieco uwspółcześnionej wersji Balladyny. Spektakl z tej okazji wystawiono 24 listopada br. na deskach studenckiego klubu Stodoła.

Więcej>>

Koncert pod batutą Krzysztofa Pendereckiego „Siedem Bram Jerozolimy”

Rok Jubileuszowy został symbolicznie zakończony 5 grudnia 2015 r. koncertem, który odbył się w ramach cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli”. Wybitny polski kompozytor, Krzysztof Penderecki, poprowadził Orkiestrę Sinfonia Iuventus, a połączone chóry Politechniki Warszawskiej i Filharmonii Podlaskiej wraz z najlepszymi polskimi solistami operowymi - Iwoną Hossą, Karolina Sikorą, Agnieszką Rehlis, Rafałem Bartmińskim i Wojtkiem Gierlachem, wykonały monumentalne dzieło Krzysztofa Pendereckiego „Siedem Bram Jerozolimy”.

Więcej>>

Strona 100-lecia Politechniki Warszawskiej

Powiązany artykuł:
100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Opracowanie i zdjęcia: Biuletyn PW