Podsumowanie obchodów 20-lecia KRASP

Zakończyły się obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed organizacją, rozmawiano też o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce i pracach nad Ustawą 2.0.

Sesję jubileuszową otworzył przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który nakreślił miejsce Konferencji w przestrzeni życia publicznego.

- 20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0. Zaproszenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRASP do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi - podkreśla prof. Jan Szmidt.

Historię powstania organizacji, momenty przełomowe oraz wyzwania, które stoją przed KRASP, przedstawił prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący KRASP w latach 1999-2003. Do najważniejszych osiągnięć prof. Jerzy Woźnicki zaliczył m.in.: uchwalenie ustawy o KRASP, doprowadzenie do uchwalenia w 2005 r. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, która powstała na podstawie założeń programowych opracowanych przez KRASP, opracowanie „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” oraz powołanie Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

- Największym sukcesem jest jednak osiągnięcie przez KRASP pozycji dojrzałej i odpowiedzialnej instytucji, bez której trudno sobie wyobrazić system szkolnictwa wyższego. Trzeba pamiętać, że początki naszej działalności były trudne i pełne pytań właśnie o zasadność naszego istnienia - mówił prof. Jerzy Woźnicki.

Wśród wyzwań, z którym w najbliższym czasie musi się zmierzyć KRASP, prof. Jerzy Woźnicki wymienił m.in. zagwarantowanie uzyskiwania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność programową wspierającą rozwój szkolnictwa wyższego.

20 lat Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich/fot. Krzysztof Mazur Politechnika Wrocławska

Zakres współpracy międzynarodowej KRASP przedstawił prof. Wiesław Banyś, honorowy przewodniczący konferencji. KRASP ściśle współpracuje m.in. z przedstawicielami konferencji akademickich z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Chin oraz organizacjami działającymi w Ameryce Północnej, w Kanadzie i USA.

- Tylko wtedy, gdy współdziałamy z partnerami zagranicznymi, jesteśmy w stanie wpływać na to, co dzieje się w Europie. Musimy mieć wizję naszych działań, bo akademicka Europa kilku prędkości jest realna. Dlatego ta współpraca jest niezwykle istotna, bo nie możemy być zostawieni na marginesie - zaznaczył prof. Wiesław Banyś.

W trakcie uroczystości głos zabrał także dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podkreślił, że historia powstania i rozwoju KRASP to dla wszystkich wielka lekcja tego, jak można budować dobrą jakość życia publicznego.

- Państwa dorobek to przykład dla wielu innych organizacji, a KRASP staje się naturalnym partnerem dla ministerstwa. Chciałbym życzyć, żeby następne co najmniej 20 lat, było co najmniej tak owocne jak te poprzednie 20 lat - zakończył wiceminister.

Obchody odbyły się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Politechnice Wrocławskiej.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, a 35 uczelni zawodowych posiada status członków stowarzyszonych KRASP. We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja nowych władz Konferencji na lata 2016-2020. Przewodniczącym KRASP został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Środowisko KRASP stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz etosu nauczyciela akademickiego.

Powiązany materiał:
Ustawa 2.0 w opinii Rektora PW prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego KRASP

Opracowano na podstawie materiałów Politechniki Wrocławskiej i KRASP.
Zdjęcia: Krzysztof Mazur/Politechnika Wrocławska