Podsumowanie międzynarodowej konferencji: GETM3 Warsaw Sandpit

GETM3 Warsaw Sandpit: konferencja, warsztaty i networking blisko 40 badaczy reprezentujących 8 narodowości sieciowało się podczas 3 dni konferencji i warsztatów w Warszawie i Płocku.

Jak zarządzać talentami? Jak kształtować postawy przedsiębiorcze? Jak skutecznie korzystać z posiadanych kompetencji? Przedstawiciele ośmiu europejskich i azjatyckich ośrodków akademickich poszukują odpowiedzi na te i szereg innych pytań w ramach projektu Global Entrepreneurial Talent Management 3.

Podczas kilkudniowego wydarzenia GETM3 Warsaw Sandpit (17-20 kwietnia) obejmującego konferencję i serię warsztatów badawczych, dyskutowano nad strategią zarządzania talentami oraz możliwych skutecznych metodach badań najmłodszych pokoleń wchodzących na rynek pracy.

W ramach międzynarodowej konferencji naukowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, przy współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (PW) oraz Wydziału Zarządzania PW, wszyscy partnerzy projektu GETM3 z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Korei Południowej, Słowenii oraz Polski dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie perspektyw zarządzania talentami, zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym ujęciu. Pierwsza część konferencji dotyczyła różnorodności podejść badawczych w zakresie zarządzania talentami, zarówno z perspektywy pracy naukowej, jak i formalnych warunków organizacji pracy badawczej i projektowej. W drugiej sekcji tematycznej prezentowano badania dot. relacji kapitału psychologicznego do sukcesu prowadzonej działalności gospodarczej, postaw przedsiębiorczych, motywacji do pracy w przedsiębiorstwach kreujących innowacje społeczne.

Więcej informacji na stronie CZIiTT PW

Źródło i zdjęcie: CZIiTT PW