Podpisanie listu intencyjnego Smart City Płock

Politechnika Warszawska i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisały z Miastem Płock list intencyjny w zakresie wspólnego przedsięwzięcia obejmującego m.in. działania na rzecz bezpieczeństwa.

Dnia 16 grudnia 2015 r. w obecności m.in. prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Andrzeja Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płock podpisano list intencyjny, którego założenia trójstronnej współpracy opierają się na opracowaniu oraz wdrożeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań służących realizacji poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Na zdjęciu od lewej: prof. D. Gotlib, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału GiK PW; prof. J. Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku; prof. J. Szmidt, Rektor PW; Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płock; prof. Robert Olszewski, Wydział GiK PW;
prof. Mieczysław Muraszkiewicz, Wydział EiTI PW; dr inż. Andrzej Zagórski, Wydział WIM PW/fot. Biuletyn PW

Sygnatariusze wspierać będą jednostki samorządu terytorialnego w działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Ich efektem będzie uzyskanie wyraźnej i trwałej poprawy infrastruktury miejskiej oraz interakcji społecznych poprzez współfinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych.

Opracowanie: Biuletyn PW
Zdjęcia: Biuletyn PW