Podpisanie Umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Ramowa Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dyrektor - mgr Beata Pawlińska-Wiak.

Umowa określa ogólne kierunki i obszary współpracy w zakresie wybranych zagadnień z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, a także działania służące upowszechnieniu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w ramach realizacji projektu „Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS”.

Współpraca obejmować będzie:

  • wymianę informacji o prowadzonej w przedmiocie Umowy działalności badawczo-rozwojowej i najważniejszych osiągnięciach, w szczególności w organizacji roboczych wizyt w Jednostkach,
  • organizację i uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PW i ZUS,
  • realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • organizację bezpłatnych praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów Politechniki Warszaskiej w ZUS,
  • uczestnictwo ZUS w targach pracy i spotkaniach z pracodawcą organizowanych cyklicznie przez Politechnikę Warszawską oraz współpraca z Biurem Karier PW,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych w formie prelekcji dla studentów Politechniki Warszawskiej,
  • zobowiązanie ZUS do umożliwienia pracownikom naukowym Politechniki Warszawskiej publikacji w kwartalniku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku