Płockie porozumienie ze spółką AGAT S.A.

Zdjęcie przedstawia Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu AGAT S.A. -  Zbigniewa Winkiela podających sobie ręce

Porozumienie zostało podpisane przez Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu AGAT S.A. -  Zbigniewa Winkiela/fot. PW Filia w Płocku 

Długoterminowa współpraca, w tym swobodna wymiana poglądów i doświadczeń, jest przedmiotem porozumienia podpisanego 26 lipca 2022 r. pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a przedsiębiorstwem AGAT S.A. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego oraz dr inż. Andrzeja Dzięgielewskiego. Ze strony spółki porozumienie podpisał Prezes Zarządu - Zbigniew Winkiel w obecności dyrektora Oddziału w Płocku Piotra Żaguna.

Zdjęcie przedstawia podpisywanie porozumienia przez Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu AGAT S.A. -  Zbigniewa Winkiela

Podpisanie dokumentu w PW Filii w Płocku/fot. PW Filia w Płocku

Zadeklarowano zamiar i wolę nawiązania długoterminowej współpracy, w tym swobodną wymianę poglądów i doświadczeń przy jednoczesnym działaniu w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Współpraca dotyczyć będzie wielu obszarów, w szczególności: działalności badawczej, rozwojowej, innowacyjnej, i edukacyjno-naukowej, realizację przez Filię PW w Płocku projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. Porozumienie zakłada również realizację prac o tematyce związanej z potrzebami przedsiębiorstwa, organizację przez pracowników AGAT S.A. prezentacji, wykładów i warsztatów w PW Filii w Płocku, spotkań studenckich i pracowniczych, a także wspólne projekty w zakresie technologii wodorowej i współpracę w ramach informatyki przemysłowej.

Źródło i zdjęcia: PW Filia w Płocku