Biuletyn PW / Wydarzenia / Platforma Technik Kosmicznych

Platforma Technik Kosmicznych

W Politechnice Warszawskiej powołano Platformę Technik Kosmicznych. Do jej zadań będzie należeć m.in. integracja środowiska naukowego i dydaktycznego Uczelni zajmującego się szeroko pojętymi technikami kosmicznymi. 

Platforma została powołana decyzją prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej 12 lutego 2014 r. Mogą w niej uczestniczyć pracownicy, studenci oraz doktoranci PW. Pracami Platformy Technik Kosmicznych kieruje zespół pod przewodnictwem dr. inż. Jana Kindrackiego. Skład zespołu uzupełniają: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, dr inż. Krzysztof Kurek oraz dr inż. Leszek Wawrzyniuk.

Do zadań Platformy Technik Kosmicznych należy m.in. integracja środowiska naukowego i dydaktycznego Politechniki Warszawskiej zajmującego się szeroko pojętymi technikami kosmicznymi, promowanie oraz prezentacja osiągnięć badawczych Uczelni w dziedzinie nauk kosmicznych, informowanie społeczności naukowej PW o programach i projektach prowadzonych przez agencje kosmiczne oraz firmy z sektora kosmicznego, podejmowanie inicjatyw związanych z rozszerzeniem możliwości badawczych Politechniki Warszawskiej w tej dziedzinie, wspieranie działalności kół naukowych i koordynowanie działań edukacyjnych w obszarze technik kosmicznych.

Nadzór nad Platformą Technik Kosmicznych sprawuje prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI