Biuletyn PW / Wydarzenia / Pierwsze urodziny Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Pierwsze urodziny Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 17 stycznia 2017 r. obchodziło swoje pierwsze urodziny. Przez pierwszy rok działalności stworzyło przyjazną przestrzeń, w której studenci, naukowcy i biznes realizują wspólne projekty.

Uczestników uroczystości przywitali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Słowo do zebranych wygłosili także Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP i Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Związku Banków Polskich oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, którzy życzyli dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji, decydujących o współczesnym obliczu nauki.

Prorektor ds. Rozwoju PW prof. Stanisław Wincenciak/fot. Biuletyn PW

Dyrektor CZIiTT PW Anna Rogowska/fot. Biuletyn PW

Podczas urodzinowego spotkania zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia CZIiTT oraz korzyści jakie przynosi współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej. Prezentacji dokonały poszczególne działy Centrum: Dział Badań i Analiz, Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii, Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, Inkubator Innowacyjności, Dział Wsparcia Projektów, Dział Wsparcia Edukacji, Dział Organizacyjny. Pierwszym urodzinom towarzyszyła prezentacja osiągnięć kół naukowych, gry kreatywne i liczne warsztaty.

Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak/fot. Biuletyn PW

Dyrektor ZBP i KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Arkadiusz Lewicki/fot. Biuletyn PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym innowacyjne projekty badawcze w tych dziedzinach. Centrum powstało po połączeniu Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW, zajmującego się strategicznymi projektami Politechniki Warszawskiej realizowanymi z funduszy strukturalnych oraz Biura ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” - największego w Polsce programu unijnego mającego na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy, wzmacniając ośrodek o nowe kompetencje.

Wystawa kół naukowych PW/fot. Biuletyn PW

Członkowie KN MELprop/fot. Biuletyn PW

CZIiTT PW w liczbach:

  • 36 - liczba projektów badawczych zrealizowanych dla jednostek PW oraz otoczenia społeczno-gospodarczego PW, w ramach których przebadano ponad 3000 respondentów – Dział Badań i Analiz;
  • 20 - liczba biur oczekujących na przedsiębiorców w Inkubatorze Innowacyjności;
  • pomoc w zaopiniowaniu umów warunkowych oraz umów na realizację prac B+R o łącznej wartości ponad 30 mln zł - Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii;
  • 7000 - liczba studentów i doktorantów korzystających z infrastruktury Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców;
  • 53 mln zł – wartość umów o dofinansowanie w projektach realizowanych przez jednostki PW przy wsparciu Działu Wsparcia Projektów;
  • 40 000 - liczba uczestników ponad 700 wydarzeń, których współorganizatorem był CZIiTT PW dzięki wsparciu Działu Organizacyjnego.

Stoisko KN Adek/fot. Biuletyn PW

Rakieta Amelia/fot. Biuletyn PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej dysponuje nowoczesnym zapleczem, które tworzą m.in. laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, socjalna, networkingowa.

Budowa Centrum była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków krajowych.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI