„Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” - relacja z konferencji

W dniach 11-12 maja 2019 r. w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”, współorganizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami” organizowana jest od 2014 r. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym 20 profesorów z 11 ośrodków naukowych.

Konferencja ma na celu przegląd prac naukowych i badawczych oraz problemów naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Ma również zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia metodologiczne ważne z punktu widzenia postępu w realizacji prac doktorskich.

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa formuła konferencji, która ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej. Formuła ta obejmuje następujące etapy: wystąpienie doktoranta, ocenę dokonywaną przez recenzenta bezpośrednio po wygłoszeniu referatu, a także dyskusję z recenzentem oraz uczestnikami konferencji. Pomysłodawcą tej formuły konferencji jest wybitny ekspert z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu prof. dr hab. Marek Lisiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Formuła konferencji umożliwia bezpośredni dyskurs doktorantów z gronem profesorskim, co przyczynia się do budowania relacji Mistrz-Uczeń, znajduje uznanie wśród doktorantów i sprawia, że inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy konferencji niejednokrotnie podkreślali, że dla nich, jako doktorantów bardzo ważne jest to, aby mieć możliwość skonfrontowania doświadczeń i poddania życzliwej ocenie pierwszych, czasem nieudolnych, prób wejścia w świat nauki.

Źródło i zdjęcia: Wydział Zarządzania PW