PW partnerem roku Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zdjęcie przedstawia prof. Adama Woźniaka, Prorektora ds. Rozwoju PW odbierającego nagrodę z rąk Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego

Prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju PW i Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

PW z nagrodą od Sieci Badawczej Łukasiewicz IGNAC dla najbardziej innowacyjnego partnera. Nagroda została przyznana w kategorii Uczelnia.

PW została wyróżniona za największą ilość projektów realizowanych wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz w 2021 r., których było osiemnaście. Dotyczyły technologii kosmicznych, medycyny, energetyki, a także technologii związanych z transportem szynowym i lotniczym. Współpraca odbywała się także m.in. na polu platform oświetleniowo-sensorycznych, biosensorów nowej generacji czy kompozytowych materiałów filtracyjnych do oczyszczania wody.

Nagrodę w imieniu PW odebrał prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju podczas „Innovatorium Łukasiewicza”, które odbyło się 9 czerwca 2022 r. w Poznaniu. W wydarzenia dedykowanym tematyce badawczo-rozwojowej w Polsce uczestniczyli przedstawiciele biznesu, eksperci Łukasiewicza oraz przedstawiciele polskich uczelni i ośrodków badawczych w Europie.