PW oraz Samsung i Pro Development opracują rozwiązania dla branży smart living

Politechnika Warszawska oraz firmy Samsung Electronics Polska i Pro Development podpisały list intencyjny ws. realizacji przedsięwzięcia Kampus+ Smart Living Lab. Uroczystość odbyła się 6 lutego 2017 r. w Gmachu Głównym PW.

Celem Kampus+ Smart Living Lab jest wykreowanie odpowiedniego potencjału do prowadzenia projektów oraz upowszechniania rozwiązań w zakresie rozwoju smart living w Polsce. Strony w ramach porozumienia planują pogłębienie, upowszechnienie i promowanie wiedzy naukowo-technicznej związanej z tą dziedziną. Sygnatariusze chcą też umożliwić rozwój przemysłu smart living w Polsce w tym przede wszystkim w ramach rozwiązań z zakresu inteligentnych miast, inteligentnego budownictwa i elektromobilności.

W ramach porozumienia potencjał badawczy partnerów zostanie skoncentrowany na projektach smart living. Wypracowane będą także propozycje programów wsparcia dla branży skierowane do organów rządowych odpowiadających za realizację polityki rozwojowej kraju. Ponadto w marcu 2017 r. odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie prac grupy roboczej, która m.in. skupi się na ukazaniu potencjału sygnatariuszy oraz przybliży przykłady współpracy między partnerami.

Porozumienie podpisali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Youngmin Lee, Dyrektor Zarządzający Działem R&D Samsung Electronics Polska oraz przedstawiciele firmy Pro Development Łukasz Madej, Prezes Zarządu i Robert Alfred Madej, Członek Zarządu.

Zdjęcia: Biuletyn PW