PW nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

W dniu 16 grudnia 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Płocku.

Porozumienie z strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku  - prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Płocku reprezentował Prezes - prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski.

W ramach porozumienia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Płocku oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązują się do działań w zakresie uzupełniającego kształcenia kadry technicznej na zapotrzebowanie społeczne lub potrzeby rynku, z wykorzystaniem potencjału technicznego uczelni. Obszar współpracy obejmuje także podejmowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i ekspertyz z wykorzystaniem potencjału naukowego, laboratoriów i aparatury kontrolno-pomiarowej Politechniki, a także popularyzacji nauki i techniki w Płocku i na Mazowszu oraz wspólnej organizacji imprez promocyjnych i okolicznościowych.

Źródło: PW Filia w Płocku