PW Filia w Płocku podpisała umowę o współpracy z firmą SoftHard S.A.

1 czerwca 2021 r. Politechnika Warszawska Filia w Płocku podpisała z firmą SoftHard S.A. umowę o współpracy w zakresie badań, dydaktyki oraz promocji.  

Umowę podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni w obecności dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr hab. inż. Magdaleny Kludacz-Alessandri, prof. uczelni, zaś ze strony spółki SoftHard Prezes Zarządu Krzysztof Sulkowski w obecności członka Zarządu, Dyrektora ds. Oprogramowania Pawła Sulkowskiego.

Umowa obejmuje współpracę w obszarach: badawczym, dydaktycznym oraz promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin: ekonomii i finansów, nauki o zarządzaniu i jakości, informatyki.

Umożliwi w szczególności odbywanie praktyk studenckich w spółce SoftHard oraz realizację prac dyplomowych przez studentów PW Filii w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała w przeszłości z firmą SoftHard. Nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie i ustrukturyzowanie wspólnych działań.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku