PIT zainaugurował działalność

Politechnika Warszawska wraz z pięcioma innymi uczelniami technicznymi oraz dwoma instytutami zainaugurowała działalność konsorcjum pod nazwą Polski Instytut Technologii (PIT). 

Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami Polskiego Instytutu Technologii są: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Podstawowych problemów Techniki PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Działalność Polskiego Instytutu Technologii została zainagurowana podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 listopada w Sali Senatu w Gmachu Głównym, członkowie PIT przybliżyli obszary wspólnych działań. Wśród tematów, którymi może zająć się konsorcjum prof. Jan Szmidt, Rektor PW wymienił m.in. koleje o podwyższonej prędkości, bezpieczeństwo i obronność oraz technologie kosmiczne. Zaznaczył również, że PIT ma charakter „wirtualny”, co oznacza, że nie powstanie żadna siedziba Instytutu. – Budynków mamy aż nadmiar – zażartował Rektor PW.

Członkowie PIT chcą za pośrednictwem konsorcjum zintensyfikować współpracę, zintegrować potencjał badawczo-rozwojowy oraz pogłębić współpracę z sektorem gospodarczym i podmiotami administracji publicznej.

Sygnatariusze porozumienia planują również inicjować, przygotowywać i realizować kluczowe dla polskiej gospodarki programy badawcze i wdrożeniowe oraz podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez rozwój polskich strategicznych technologii i umiędzynarodowienie polskiej myśli technicznej.

Istnieje możliwość dołączenia do konsorcjum kolejnych instytucji sfery badawczo-rozwojowej, gdyż Polski Instytut Technologii ma charakter otwarty.

Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ.