Otwarcie Szanghajsko-Warszawskiego Laboratorium Sztucznej Inteligencji

Rozwój algorytmów sztucznej inteligencji oraz zastosowanie ich do analizy danych to główne zadania Szanghajsko-Warszawskiego Laboratorium Sztucznej Inteligencji, które powstało na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Uroczystość otwarcia Laboratorium, która miała miejsce 9 września 2019 r., poprowadził prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Udział wziął Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce LIU Guangyuan; Konsul do Spraw Nauki, Technologii i Edukacji JIANG Sudong oraz delegacja chińska pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora The Administrative Center of Shanghai R&D Public Service Platform. Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych; prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński, Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych; dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Informatyki oraz dr hab. inż. Robert Nowak, Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i nowo powstałego Laboratorium.

W ramach projektu „Nowy jedwabny szlak”, Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center oraz Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej podpisały w lutym 2019 r. list intencyjny, który powołał Szanghajsko-Warszawskie Laboratorium Sztucznej Inteligencji.

Laboratorium zajmie się rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji oraz ich wykorzystywaniem do analizy danych. Będzie posiadać dwie siedziby - na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz w Szanghaju.

Podczas spotkania, jakie towarzyszyło oficjalnej części uroczystości, omówiono zagadnienia związane z analizą danych tekstowych, publikacji i patentów do wspierania zarządzania talentami, które to zadania są realizowane w laboratorium od marca br. Przedmiotem rozważań były również przyszłe projekty dotyczące analizy sekwencji DNA, analizy obrazów medycznych oraz danych finansowych.

Zdjęcia: Biuletyn PW