Otwarcie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów

W dniu 11 grudnia 2015 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów. 

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Płocka, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, instytucji i firm współpracujących z Wydziałem Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz lokalne media.

Prorektor Politechniki Warszawskiej i Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. Janusz Zieliński zwrócił uwagę na jakościowy skok, który umożliwiła realizacja projektu oraz podziękował tym, którzy do niego się przyczynili. Wyraził nadzieję, że Laboratorium będzie nie tylko miejscem edukacji młodzieży studenckiej, w ramach kierunku Budownictwo, ale także ośrodkiem rozwoju młodej kadry naukowej, poprzez realizację rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Możliwości badawcze i plany rozwojowe Wydziału BMiP przedstawił prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski. Kierownik projektu, dr inż. Krzysztof Kamiński zaprezentował wyposażenie Laboratorium oraz perspektywy jego wykorzystania w badaniach.

Otwarcia Laboratorium dokonali: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski; Anna Dobies Mareńda, która reprezentowała Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Aneta Uchwał, Kierownik Płockiego Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Utworzenie Laboratorium było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Tekst i zdjęcia: PW Filia w Płocku
Zdjęcie z zajawki: stanowisko do badania cech wytrzymałościowych betonów