Obchody 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce

25 lutego 2016 r. w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni technicznych: PW, AGH i PŚw. To bezprecedensowe wydarzenie uświetni jubileusz 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce.

Wspólne posiedzenie Senatów Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej z okazji jubileuszu 200-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce jest wyrazem szacunku dla wspólnych tradycji dotyczących początków wszystkich trzech uczelni.

200 lat temu, 20 lutego 1816 r., władze Królestwa Polskiego podjęły decyzję o powołaniu w Kielcach Głównej Dyrekcji Górniczej oraz Szkoły Akademiczno-Górniczej, siódmej w Europie i pierwszej w Polsce wyższej uczelni technicznej. Szkoła Akademiczno-Górnicza, założona z inicjatywy Stanisława Staszica, istniała w stolicy województwa świętokrzyskiego dziesięć lat i położyła podwaliny pod rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce. Do tradycji szkoły Staszicowskiej nawiązują zarówno Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, jak i istniejąca w Kielcach od 1965 r. Politechnika Świętokrzyska.

Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach nawiązywała do europejskich tradycji wyższego szkolnictwa technicznego. Jej profesorami i absolwentami byli wybitni specjaliści, którzy podejmując wielkie wyzwania w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, rozpoczęli rewolucję naukowo-przemysłową na ziemiach polskich.

Przy tworzeniu w Polsce pierwszej politechniki korzystano głównie z dorobku i potencjału słynnej Akademii Górniczej w saksońskim Freibergu, ośrodka naukowego opartego na rozwijającym się od wczesnego średniowiecza górnictwie i hutnictwie srebra, ołowiu oraz cynku. Stamtąd też, sprowadzono do kieleckiej uczelni wykładowców, którzy byli fachowcami w dziedzinie górnictwa i hutnictwa.

Jubileusz odbywa się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.  

Program obchodów Jubileuszu:

 • 10.45-11.45 – Msza Św. celebrowana przez Ks. Biskupa Kieleckiego dra Jana Piotrowskiego
 • 11.50-12.30 – Odsłonięcie i poświęcenie okolicznościowej tablicy pamiątkowej; zwiedzanie - Pałac Biskupów Krakowskich
 • 12.30-14.00 – Uroczyste Posiedzenie Senatów – Sala Portretowa Pałacu, w tym:
  • 12.30-12.45 – Otwarcie uroczystości, przywitanie gości
  • 12.45-13.00 – Wystąpienie wprowadzające: „Geneza i historia powstania  Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach”       
  • 13.00-13.15 – Prezentacja Uniwersytetu Technicznego we Freibergu
  • 13.15-13.30 – Prezentacja Politechniki Warszawskiej
  • 13.30-13.45 – Prezentacja Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
  • 13.45-14.00 – Prezentacja Politechniki Świętokrzyskiej
  • 14.00-14.20 – Premiera filmu okolicznościowego i prezentacja monografii fotograficznej pt. „200 lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich”
 • 14.20-15.00 – Przejazd do gmachu Rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej
 • 16.00-16.30 – Zamknięcie i podsumowanie uroczystości; złożenie kwiatów przed pomnikami Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego

Dnia 25 lutego 2016 r. przeprowadzona zostanie bezpośrednia transmisja z uroczystości, którą będzie można obejrzeć na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej.

Więcej informacji o 200-leciu szkolnictwa technicznego w Polsce zamieszczamy w pliku poniżej.

 

 

 

Zdjęcie: Władysław Barwicki/grafika; Wikimedia Commons/CBN Polona