O kształceniu na kierunku Transport

Politechnika Warszawska była gospodarzem XI Seminarium Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Transport.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej gościł dziekanów w dniach 25-27 listopada. Główne obrady odbyły się we wtorek 26 listopada. Gości przywitał prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu PW.

Podczas spotkania nowe procedury w przewodach doktorskich oraz postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora przedstawił dziekanom prof. Roman Barlik, przewodniczący Sekcji VI Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. O wnioskach na przyszłość z oceny parametrycznej jednostek naukowych w latach 2009-2012 mówiła z kolei prof. Barbara Rymsza, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

W dalszej części spotkania dr Janusz Zawiła-Niedźwiecki, członek Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawił sugestie jak przygotowywać się do wizytacji PKA, a prof. Andrzej Kraśniewski, Pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich omówił wprowadzanie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja na temat aktualnych problemów wydziałów kształcących na kierunku Transport w aspektach dydaktyki, badań oraz rozwoju.

Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest TUTAJ.