Nowy rok akademicki w Politechnice Warszawskiej rozpoczęty

1 października 2020 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła rok akademicki 2020/2021. Gośćmi uroczystości byli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Zbigniew Nawrat.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest zawsze dla uczelni wydarzeniem niezwykle doniosłym - podkreślił Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba. W przemówieniu przypomniał ostatnie sukcesy Politechniki Warszawskiej: obecność w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, czyli „polskiej Ivy League”, udział w konsorcjum ENHANCE, które zostało jednym z beneficjentów konkursu „Uniwersytety Europejskie”, a także trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych magazynu „Perspektywy”. W tym roku aż 19 kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich.

- Naszą ambicją jest uczynienie Uczelni miejscem jak najbardziej przyjaznym, oferującym jak najlepsze warunki do swobodnej, twórczej pracy - zaznaczył, mówiąc o przyszłości, Rektor Politechniki Warszawskiej. - Planujemy szeroki zakres działań, które można objąć wspólną klamrą hasła „Integracja i współpraca” - dodał.

Rektor PW pogratulował nowym studentom dobrego wyboru. - Jeśli będziecie potrafili wykorzystać możliwości, jakie Wam oferujemy, opuścicie mury naszej Uczelni z pokaźnym bagażem wiedzy i umiejętności. Wasz los jest teraz w Waszych rękach. Nie będziemy Was do niczego zmuszać, ale otworzymy przed Wami ogromne możliwości. Życzę Wam, żebyście jak najlepiej z nich skorzystali - powiedział. 

Podczas uroczystości, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020, a Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski - Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę, prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza - Prorektora ds. Nauki w latach 2012-2020, prof. dr. hab. inż. Piotra Furmańskiego z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, prof. dr. hab. inż. Wojciecha Gwarka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kulika z Wydziału Inżynierii Materiałowej, prof. dr hab. Alinę Maciejewską z Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Molgę z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, prof. dr. hab. inż. Ryszarda Romaniuka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Prezydent RP odznaczył również Złotym Krzyżem Zasługi - doc. dr. inż. Sławomira Kulę z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. inż. Adam Woźniak oraz dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni - z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda pogratulował Rektorowi PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Zarembie wyboru na to odpowiedzialne stanowisko, życząc pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Prezydent przypomniał również kolejne karty z chlubnej historii Politechniki Warszawskiej, jej zasługi w walce o wolność Polski.

- Wyrażając uznanie dla spektakularnych osiągnięć, zachęcam badaczy, wykładowców, studentów i absolwentów Państwa uczelni, aby stawiając sobie ambitne cele, myśleli także o szeroko pojętym środowisku, w którym realizują Państwo swoje plany badawcze i zawodowe - powiedział Prezydent RP. - Warto pamiętać, że Państwa sukcesy indywidualne oraz sukcesy Politechniki Warszawskiej już dziś współtworzą dobrą przyszłość i dobre imię Polski na świecie - zaznaczył.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości. „Z okazji nowego roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej proszę przyjąć życzenia zawodowych sukcesów, radości z pokonywania naukowych wyzwań oraz kreowania rozwiązań i technologii, które będą służyły innowacyjności naszej gospodarki i nam wszystkim. Nauczycielom akademickim życzę niegasnącej pasji w pracy z młodymi ludźmi, a studentom - fascynacji i determinacji w zgłębianiu interesujących Was dziedzin” - pisał Prezes Rady Ministrów.

- Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że ten rok będzie rokiem szczególnym, kiedy Państwa praca i zaangażowanie będą prowadziły prostą ścieżką do wielkich sukcesów, których potrzebujemy w Polsce. Sukcesów, które sprawiają, że pozycja polskiej nauki i gospodarki będą powodem do radości - podkreślił Minister Wojciech Murdzek.

W dalszej części uroczystości prowadzonej przez Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, immatrykulowanym studentom wręczono dyplomy. Przewodniczący Samorządu Studentów PW Bartosz Orłowski mówił o wspólnocie akademickiej, w której talenty i ciężka praca nowych studentów będą mogły zaowocować. Przewodniczący Rady Doktorantów PW Adrian Kopytowski, zachęcając do współpracy, podkreślił, że możliwość zdobywania wykształcenia w Politechnice Warszawskiej to gwarancja interdyscyplinarnego rozwoju.

Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. „O tym dlaczego rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości, a rzeczy naprawdę ważne - z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi…” wygłosił prof. Zbigniew Nawrat ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu - z wykształcenia fizyk teoretyk, który całe swoje zawodowe życie związał z medycyną. Jest pomysłodawcą i konstruktorem pierwszego w Europie robota do operacji na sercu.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w uroczystości uczestniczyła ograniczona liczba osób. Cała wspólnota akademicka mogła śledzić wydarzenie zdalnie, oglądając transmisję z inauguracji, dostępną na stronie internetowej Uczelni.

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2020/2021

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy
Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021
Transmisja z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: fot. Agnieszka Kępa, TVPW