Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin - projekt OpUSS

Trzeci rok współpracy między Politechniką Warszawską i Lockheed Martin przyniósł kolejne osiągnięcia, które mają szansę wpłynąć na optymalizację światowych systemów bezzałogowych (Optimization of Unmmaned System of Systems, OpUSS). 

Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i firma Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego. To kolejny kamień milowy współpracy badawczej Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w ramach zaawansowanego programu badań optymalizacji współdziałania różnych typów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących wspólną misję - projekt OpUSS "Optymalizacja Bezzałogowych Systemów Systemów". Obecny etap badań związany jest z systemem zarządzania lotem bezzałogowymi statkami powietrznymi ze  stacji mobilnej.

- Technologie rozwijane w projekcie mają ogromny potencjał aplikacyjny: komercyjny i wojskowy w związku z coraz częstszym i coraz bardziej różnorodnym wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych na świecie - powiedział prof. Janusz Narkiewicz, kierownik Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego PW. - Opracowanie sposobu współdziałania i komunikacji różnych obiektów latających oraz realizowania przez nie wspólnych misji w sposób optymalny należy do niełatwych zadań wobec stałych postępów w dziedzinie technologii BSP.

Bezzałogowiec - projekt OpUSS

Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje  do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi. Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia.

Owocna współpraca Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin ma na celu nie tylko pracę nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu, lecz także sprzyja zaangażowaniu studentów, młodych polskich inżynierów w badania naukowe i podniesieniu kompetencji pracowników środowisk akademickich.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem o projekcie OpUSS.

Podobny materiał:
Zespół badawczy PW prezentuje wyniki badań nad systemami bezzałogowymi

Źródło: WMEiL